Przejdź do treści
Wczytuję...

Wydajne pozyskiwanie danych oraz ekstrakcja informacji, jakie te dane niosą, mogą być istotnym elementem przewagi konkurencyjnej. Przechwytywanie, rozpoznawanie, poprawna klasyfikacja, umiejętne katalogowanie dokumentów wykorzystywanych przez użytkowników biznesowych stanowią pierwszy podstawowy etap cyklu życia dokumentu.

Pozyskiwanie danych

Od tego jak zostanie przeprowadzony proces wejściowy zależy efektywność kolejnych etapów przetwarzania dokumentów. Kluczowym zagadnieniem dla każdego przedsiębiorstwa jest pozyskanie odpowiedniej jakości danych wejściowych. Tylko informacje spójne, dane o wysokiej jakości umożliwiają szybkie i sprawne procedowanie oraz podejmowanie właściwych decyzji. Często z digitalizacją połączony jest również projekt archiwizacji dokumentów, którego opis znajdziesz w sekcji: Zarządzanie dokumentami/Archiwizacja


W procesie pozyskiwania danych wyodrębniamy trzy podstawowe kanały:

  1. DIGITALIZACJA - skanowanie i OCR, od najprostszej formy do pełnej automatyzacji,
  2. IMPORT DANYCH – utrzymanie ciągłości pracy, połączenie z poprzednimi systemami,
  3. INTEGRACJA – przepływ danych za pomocą konektorów lub dedykowanych rozwiązań.

Jeżeli nie wiesz od czego zacząć...

Digitalizacja, integracja oraz import danych wpływają bezpośrednio na jakość i spójność przetwarzanych w dalszych procesach biznesowych dokumentów.

OPRACUJEMY KOMPLEKSOWO JAKIE DANE WARTO I Z JAKICH SYSTEMÓW POZYSKAĆ

ZAPROPONUJEMY ROZWIĄZANIA ZGODNE Z TWOIMI STANDARDAMI ORAZ STRATEGIĄ ROZWOJU

DOBIERZEMY NARZĘDZIA BIORĄC POD UWAGĘ RELACJE KOSZTÓW DO OCZEKIWANYCH EFEKTÓW

WYKONAMY CAŁY PROJEKT END TO END ZGODNIE Z TWOIMI WYTYCZNYMI I WYMAGANIAMI