Przejdź do treści
Wczytuję...

Pracując z procesem biznesowym pracownik ma do czynienia nie tylko z wieloma dokumentami oraz dotyczącymi ich informacjami jednocześnie, ale wykonując codzienną pracę, równocześnie musi być pewny na jakim etapie procesu aktualnie się znajduje oraz jakie zadania musi w danym etapie wykonać.

Rozwiązaniem jest zgromadzenie wszystkich danych potrzebnych do realizacji procesu biznesowego w obiekty spraw, które posiadają swoje etapy oraz dla każdego z etapów wyznaczone zadania wymagane i/lub opcjonalne. IBM Case Manager udostępnia elastyczne środowisko pracy, spójną strategię i zintegrowane narzędzia do prowadzenia spraw.

Utworzenie i wykonywanie określonych zadań: obowiązkowych i opcjonalnych, jednorazowych i wykonywanych wielokrotnie, w kolejności określonej zarówno przez typ teczki jak i użytkownika w danym konkretnym przypadku.

Każda akcja wykonywana przez pracownika jest modelowana jako zadanie (wymagane lub opcjonalne na danym etapie) lub jako niezależna aktywność. Po zakończeniu pracownik otrzymuje kolejne zadania zgodnie z ustaloną procedurą.

Reguły biznesowe dotyczące jaką decyzję należy podjąć na podstawie aktualnych danych. Tworząc reguły biznesowe wyręczamy pracownika w podejmowaniu prostych decyzji, znacząco skracając czas przetwarzania procesów biznesowych.

Analizując wymagania systemu przygotowuje się wstępne zapotrzebowanie na raporty. Faza modelowania procesów uwzględnia scenariusze raportów, by na koniec implementacji pracownik mógł pobrać i zaraportować wymagane informacje.

IBM Case Manager pozwala na tworzenie kompletnych aplikacji do prowadzenia spraw, aplikacji wspomagających procesy w otoczeniu dokumentu. Case Manager daje duże możliwość skalowania rozwiązania stosownie do obciążenia.


Szerszy opis Case Manager znajdziesz tutaj

Zanim wybierzesz rozwiązanie warto zapytać o?

OPRACOWANIE KONCEPCJI I ARCHITEKTURY SYSTEMU

OSZACOWANIE WSZYSTKICH KOSZTÓW IMPLEMENTACJI (TCO)

OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI, HARMONOGRAMU