Przejdź do treści
Wczytuję...

Zarządzanie dokumentami ma na celu poprawienie efektywności przetwarzania wszelkich form dokumentów powstających w organizacji oraz pozyskanych z zewnątrz. Od dokumentów wewnętrznych dotyczących różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, po wszelkie dokumenty napływające z otoczenia. Szczególną uwagę należy poświęcić narzędziom OCR.

Czy stosowane dotychczas rozwiązania są wystarczająco wydajne, skalowalne i ergonomiczne? Czy spełniają swoją rolę? Jak usprawnić, zautomatyzować procesy?

Zarządzanie dokumentami

Systemy zarządzania dokumentami są powszechne i używane przez większość przedsiębiorstw, zarówno podczas realizacji podstawowych procesów biznesowych jak i bardziej zaawansowanych. Szczególną rolę mogą spełnić w obszarze zarządzania wiedzą, gdzie właściwie dobrany, odpowiedni zbiór technik i narzędzi wspomaga gromadzenie i organizowanie kluczowych zasobów organizacji przynosząc istotne efekty ekonomiczne i organizacyjne.


Clarite Polska posiada w swojej ofercie profesjonalne usługi w zakresie:

  1. MIGRACJI I MODERNIZACJI - dostosowania rozwiązania do aktualnych potrzeb,
  2. ODCIĄŻENIA SYSTEMÓW – zwiększenia wydajności systemów dziedzinowych,
  3. CENTRALNEGO REPOZYTORIUM – uporządkowania i udostępniania informacji,
  4. OBIEGU DOKUMENTÓW – digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych,
  5. ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW – przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak możemy Ci pomóc?

OPRACUJEMY PROJEKT MIGRACJI I MODERNIZACJI SYSTEMU

STWORZYMY KONCEPCJE CENTRALNEGO REPOZYTORIUM

OPISZEMY PROCESY I OBIEGI DOKUMENTÓW W TWOJEJ FIRMIE

ZAPROJEKTUJEMY ARCHIWUM NA MIARĘ TWOICH POTRZEB